Geen reacties

Een wijze keus voor gepensioneerden

Een slimme keus voor gepensioneerden

Na uw pensioen een huis kopen in Portugal, dat is een goed idee. In Portugal geniet u niet alleen van één van de beste klimaten ter wereld en bijna de meeste zonuren van Europa, maar ook van goede gezondheidszorg en het gunstige fiscale klimaat voor gepensioneerden.

Portugal: bijna de meeste zonuren in Europa

Portugal heeft één van de beste klimaten ter wereld en staat bekend om haar geweldige stranden. Ook is Portugal bijna koploper van Europa als het gaat om de meeste zonuren. Portugal ligt aan de Atlantische Oceaan, waar het door de frisse zeewind nooit drukkend warm is, maar wel vrijwel altijd aangenaam zonnig.

Portugal: veilig land met goede gezondheidszorg

Portugal is een veilig land om te wonen. Het is er politiek stabiel en de criminaliteit behoort tot de laagste van Europa. De gezondheidszorg in Portugal is goed en betaalbaar. Gemiddeld liggen de kosten voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking lager dan in veel andere landen in Europa.

Als gepensioneerde hoeft u geen financiële bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg, die voor 65-plussers bijvoorbeeld 40 tot 100 procent van de kosten voor medicijnen en andere medische zaken vergoedt. Komt u niet in aanmerking voor de publieke gezondheidszorg? Dan is het aan te raden een particuliere zorgverzekering af te sluiten. U hoeft hiervoor alleen enkele vragen te beantwoorden. Daarna bent u verzekerd van goede zorg en korte wachttijden.

Portugal: vriendelijke en warm

Portugezen staan bekend als vriendelijk, open en relaxed. Door een lange traditie met emigratie zijn de geboren inwoners van Portugal gewend aan andere culturen. Na uw pensioen geven ze u dan ook graag een warm en enthousiast welkom in uw nieuwe woonland. Bovendien spreken de Portugezen over het algemeen goed Engels, zodat u zich hier gemakkelijk verstaanbaar kunt maken.

Niet vergeten: het gunstige fiscale klimaat in Portugal

Ook als het gaat om belastingvoordeel maakt Portugal het voor gepensioneerden uit andere Europese landen extra aantrekkelijk om in het land te gaan wonen. Zo is inkomen uit rente en dividend in Portugal vrijgesteld van belasting, terwijl in het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal is vastgelegd dat Nederland er maximaal maar 10 procent belasting over mag heffen.

Voor gepensioneerden uit België, Frankrijk, Zweden, Luxemburg en vele andere Europese landen valt het belastingvoordeel in Portugal via het Non Habitual Resident regime (ook wel NHR regime genoemd) zelfs nog gunstiger uit. Als zogenaamde ‘niet-gewone ingezetene’ krijgt u uw pensioen in Portugal tien jaar lang geheel belastingvrij!

Omdat hier in het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal andere afspraken over zijn gemaakt, geldt dit extra fiscale voordeel helaas niet voor Nederlanders, maar Nederlanders krijgen dus wel het belastingvoordeel op inkomen uit rente en dividend in Portugal.

Geen reacties

B&B in Portugal: regels en wetgeving

Een bed en breakfast (B&B) runnen in Portugal: regels en wetgeving

Droomt u er ook van: een huis kopen in Portugal om er uw eigen bed & breakfast te beginnen? Terwijl u uw gasten een aangenaam verblijf bezorgt, geniet u zelf ook van al het goede dat leven in zonnig Portugal te bieden heeft. Maar laat uw droom niet verstoren door een gebrek aan kennis van de Portugese wetgeving waar u als eigenaar van een B&B of als verhuurder van kamers mee te maken krijgt.

Bij het starten van een bed & breakfast komt veel kijken: kamers verbouwen, opknappen en/of inrichten, publiciteit genereren en zodra de eerste gasten komen een goed ritme vinden om de B&B soepel te laten draaien. Als uw gastenverblijf dan ook nog in een land staat waar u nog niet zo lang woont, is het minstens zo belangrijk om u goed te verdiepen in de regels die voor u als B&B-eigenaar gelden.

De huurwetgeving in Portugal, de Alojamento Local, is sinds november 2014 van kracht en geldt voor iedereen die kamers, appartementen of woningen in Portugal gaat verhuren, kortom: voor iedereen die tijdelijk onderdak biedt aan gasten tegen betaling. Deze wetgeving geldt dus ook als u een bed & breakfast (B&B) in Portugal wilt beginnen.

Uw bed & breakfast en de Belastingdienst

Uw bed & breakfast valt onder de Alojamento Local zodra u er publiciteit voor gaat maken: bijvoorbeeld wanneer u een eigen website maakt waar gasten kamers kunnen boeken in uw B&B of wanneer u op het internet of op andere plekken gaat adverteren. Vanaf dat moment wordt uw bed & breakfast op fiscaal gebied als een ‘dienstverlening van logies’ gezien en moet u ’m aanmelden bij de Belastingdienst in Portugal.

Voordat u de deuren van uw bed & breakfast opent, moet u ook contact opnemen met het stadsbestuur, door middel van een registratie bij de Balcão Único Electrónico. Dit is gratis en kan online. Uw onroerend goed krijgt vervolgens een uniek registratienummer van Alojamento Local, dat verstuurd wordt naar de Turismo de Portugal, het Portugese overheidsorgaan voor toerisme naar Portugal. Elk halfjaar stuurt zij deze informatie naar de Belastingdienst.

Negen kamers en dertig bedden

Er gelden bepaalde regels voor accommodaties die onderdeel zijn van de Alojamento Local. Zo mag uw bed & breakfast maximaal negen kamers en dertig bedden tellen – anders valt u onder de regels van toeristische acco in Portugal. Ook moet er in uw B&B verplicht een klachtenboek liggen en zijn er minimale eisen die u moet naleven als het gaat om de brandveiligheid Bij de hoofdingang van uw bed & breakfast moet u een zogenaamd ‘plakaat – AL’ plaatsen, om te laten zien dat u correct geregistreerd staat voor de Alojamento Local.

Pas op voor boetes

Het is belangrijk om u als eigenaar van een nieuwe bed & breakfast in Portugal goed te laten informeren over uw verplichtingen, want de boete voor het niet naleven van de regels kan oplopen tot 35.000 euro; en dat zou toch een behoorlijke smet zijn op uw droom. Het niet of niet juist registreren van uw bed & breakfast volgens de Alojamento Local wordt beschouwd als de zwaarste overtreding. Het niet plaatsen van het plakaat-AL wordt als een iets minder zware overtreding gezien. De Belastingdienst en de Autoriteit voor Economische en Voedselveiligheid zijn de organen die dit controleren en de mogelijkheid hebben om uw bed & breakfast tijdelijk te laten sluiten.

Geen reacties

Golden visum

Nieuwe wettelijke bepalingen voorzien in de mogelijkheid voor niet EU-residenten die investeringsactiviteiten uitoefenen in Portugal om een verblijfsvergunning te krijgen. Dit geldt voor diegenen die kapitaal overdragen naar Portugal, banen creëren of onroerend goed aankopen.

De houders van een gouden visum ten behoeve van investeringsactiviteit hebben het recht op gezinshereniging, en kunnen in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning, maar ook om de Portugese nationaliteit te krijgen.

Wie komen hier voor in aanmerking?

Niet EU-residenten die betrokken zijn bij een investeringsactiviteit, hetzij individueel hetzij door middel van een bedrijf, en ten minste één van de volgende handelingen in het Portugese grondgebied uitvoeren, voor een minimum periode van 5 (vijf) jaar:

  1. Aankoop van onroerend goed met een waarde gelijk aan of hoger dan € 500,000 (vijfhonderdduizend euro).
  2. Kapitaaloverdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan € 1.000.000 (één miljoen euro).
  3. Creeëren van tenminste 10 arbeidsplaatsen..