Veel Nederlanders en Belgen hebben er al voor gekozen om in Portugal een bedrijf te starten of nemen een bedrijf over.

Portugezen zelf zijn, over het algemeen, ondanks hun verleden, vaak geen ondernemers en de Hollandse zakelijkheid is uitstekend te combineren met de relaxte sfeer en het gunstige fiscale klimaat.

Daarbij is Noord Portugal een streek waar steeds meer expats wonen die meestal meer te besteden hebben en dat ook doen. Er worden regelmatig bedrijven te koop aangeboden, in iedere branche zijn er objecten te vinden, waar de nadruk ligt op horeca en recreatie. Het toerisme in Noord Portugal toont een sterk stijgende lijn zodat de mogelijkheden in de recreatieve/toerisme/horeca erg interessant kunnen zijn.

Financiering

Financiering van bedrijven is nagenoeg onmogelijk, en men dient dus altijd te beschikken over voldoende eigen geld.

Advisering

Wij kunnen u in het gehele traject adviseren.

Bij overnames laten wij de juridische en financiële afhandeling altijd lopen via een onafhankelijke advocaat, zodat de risico’s voor zowel de koper als de verkoper zich beperken tot normaal ondernemersrisico.

Soorten transacties

Bij de overname van een bedrijf is het in eerste instantie van belang om te weten wat er exact wordt overgenomen.

Het bedrijf kan privé worden gerund, d.m.v. een LDA, de Portugese vorm van de BV of een LTD, bekend als de vennootschap in Nederland.

In een aantal gevallen zal het een freehold overname betreffen (onroerend goed plus de business), maar het kan ook een zogenaamd pachten zijn, hierbij wordt de business overgenomen, maar wordt het onroerend goed gehuurd. In dat geval is het van belang of het lopende huurcontract kan worden voortgezet, of dat er opnieuw moet worden onderhandeld met de eigenaar van het onroerend goed.

Verder is het uiteraard altijd van belang of er vergunningen voor de uitoefening van het bedrijf aanwezig zijn en of deze in de overname zijn betrokken. Zo niet, dan zullen deze (opnieuw) moeten worden aangevraagd, afhankelijk van het soort vergunning en de gemeente kan dit enige tijd duren.

 

Bedrijf overnemen?

Als u aangeeft wat uw wensen zijn dan zoeken wij voor u de ideale locatie (voor nu alleen nog Noord Portugal).
Uiteraard zijn er meer huizen te koop die geschikt zijn voor B&B of appartementen verhuur. Wij kunnen voor u op zoek gaan naar het ideale huis op basis van door u aan te geven wensen m.b.t. locatie, budget etc.