Als een huis een ´erkend woonhuis is´ dat wil zeggen als het voldoet aan de normen die de Portugese overheid daaraan stelt, heeft het een woonvergunning. De normen die daarvoor gelden zijn sinds 1951 vastgelegd in de wet. Huizen kunnen alleen als ‘woonhuis’ worden verkocht als ze een woonvergunning (licença de utilização of licença de habitação) hebben of zijn geregistreerd voor 1951.

Per gemeente is de bestemming van de grond vastgelegd in een bestemmingsplan (PDM). In dat plan zijn gebieden aangewezen met bestemmingen als: wonen, bedrijven, industrie, agrarisch en natuur.


U bent van plan een huis te bouwen en heeft daarvoor het ideale stuk grond gevonden. Dan wilt u natuurlijk weten of u daar toestemming voor gaat krijgen. Als het stuk grond al als bouwkavel is geregistreerd, is dat snel duidelijk. Lastiger wordt het als u uw ideale plek afgelegen in de bergen of in de bossen heeft gevonden. Per gemeente en dus per bestemmingsplan, kan de regelgeving verschillen. Als de bestemming van de grond mogelijkheden geeft om te bouwen, kunnen de bouwmogelijkheden ook nog worden bepaald door factoren als: totale oppervlakte van de grond of het feit of er al een gebouw op de grond is geregistreerd.
Plaatselijke architecten zijn doorgaans goed op de hoogte van de bouwmogelijkheden binnen het bestemmingsplan. Zekerheid over de bouwmogelijkheden kunt u verkrijgen via de gemeente. Op uw verzoek geeft de gemeente schriftelijk aan wat de mogelijkheden voor een specfieke locatie binnen het bestemmingsplan zijn.

En dan een van de meest belangrijke zaken: de grenzen van de grond. Als er geen tekening is, hoe weet ik dan wat van mij is en wat van de buren? Grenzen zijn aangegeven met al dan niet natuurlijke kenmerken. Het kan gaan om een beekje, een pad, een stuk graniet, of in de moderne variant: een betonnen grenspaaltje met de initialen van de eigenaar.
Dream Estate Portugal kent doorgaans de grenzen en weet de indicatoren (marca´s) te vinden. Voorafgaand aan de koop lopen we samen met u en al dan niet samen met de eigenaar nog een keer goed alle grenzen en merktekens met u na.

Onroerende goederen staan geregistreerd bij het belastingkantoor (Finanças) en bij het kadaster (Conservatória Predial). Elk huis of stuk grond heeft een eigen identificatienummer (artikelnummer).
Er wordt een onderscheid gemaakt in urbaan en niet urbaan onroerend goed. Zo zijn er en ´artigos urbanos´ en ´artigos rústicos´. Over het algemeen genomen, kunnen we zeggen dat een huis in een woonwijk ´urbaan´is en een stuk agrarisch land ´rústico´. Huizen met een woonvergunning hebben altijd een urbaan artikel.

Een uittreksel van het kadaster of het belastingkantoor bevat informatie over belangrijke gegevens: de locatie, de namen van de (ten tijde van de registratie) aangrenzende buren, het jaar van inschrijving, de naam van de eigenaar of de verschillende eigenaren. In Nederland en België zijn we eraan gewend dat het kadaster exacte tekeningen heeft van het eigendom. Dat is in Portugal echter (nog) niet overal gebruikelijk. In de ene streek is het al verder doorgevoerd dan in de andere.
Wél is het verplicht dat bij verkopen van huizen na 2004 de nieuwe eigenaar een plattegrond van het huis inlevert als hij of zij het huis bij de belastingdienst gaat registreren. Op deze wijze wordt er langzaam maar zeker wel gewerkt aan getekende registraties.

Om in Portugal onroerende goederen te kunnen kopen, heeft u Portugees fiscaal nummer nodig. (NIF). Als u bij Dream Estate Portugal koopt regelen wij dat samen met u.
Uiteraard is het handig een bankrekening bij een Portugese bank te openen. Om uw aankoop te betalen heeft u een gegarandeerde bankcheque nodig en daarna zult u waarschijnlijk ook de rekening nodig hebben voor automatische afschrijvingen voor elektra en water. Uiteraard ondersteund Dream Estate Portugal  u ook hierin met de benodigde formaliteiten.