In Portugal vindt de notariële overdracht pas plaats wanneer de woning volledig klaar en opgeleverd is. Om tot overdracht over te kunnen gaan dient de gemeente een woonvergunning af te geven. Deze woonvergunning wordt pas verstrekt wanneer de woning overeenkomt met de tekeningen die ingeleverd zijn voor de bouwvergunning. De ondertekening van de eigendomsakte gebeurt bij de uiteraard ook bij de notaris.

De Portugese notaris bemoeit zich in de meeste gevallen niet met de inhoud van de overeenkomst. Uw belangen worden in Portugal behartigd door een Portugese advocaat. Deze advocaat is te vergelijken met de Nederlandse notaris.